Om os

Her er en kort introduktion til begreber og navne brugt i og omkring Andelsbyen:

Vækstuniverset – om alt det, vi kan glædes over skinne frem alle steder blandt alle mennesker og i hele skaberværkdet. Det gode, det skønne, det retfærdige.

Andelsmiljøjet – om den del af Vækstuniverset, som vi har kendskab til og som vi har direkte netværk med, feks. ved opslag på www.bevidsteborgere.dk eller ved at vi leger sammen.

Andelsbyen.dk – den del af Andelsmiljøet, som tiltrukket af kulturen og arbejdsgrundlaget, rykker tættere sammen, og etablerer et egentligt netværkssamarbejde med hinanden. Den består af de, som udtrykker ønske om det og som er med i et hus i Andelsbyen, enten et fælles hus eller et privat hus.

Om lederskab og ledelse

Initiativgruppen, kaldet Landsbylauget, mødes regelmæssigt med henblik på at give Andelsbyen både form og indhold. I Andelsbyen er vi optaget af cirkelsamlingen som kommunikationsform. Vi bruger den flere steder, for eksempel på mønsterbryderkurserne og åndelige praksisgrupper, mandemøder mm.

Det er en form, som vi prøver at få ind som en kultur i det andelsmiljø og den andelsby, vi prøver at give gode vækstbetingelser. Den er nemlig rigtig god både til cellegrupper, husmenigheder, torvemøder, familemøder, i ledergrupper osv. og kan også snildt bruges på arbejdspladser. Lidt øvelse skal der til og det er vi så i gang med her. Hvis du vil se mere om dette, så er der på YouTube flere gode sekvenser, søg blot under ’The Circle Way’ eller andet med Circle.

Modellen for ledelse i vores lille miljø er ikke taget fra den militære logik som retten til at bestemme over andre. Vi er vist tættere på at definere ledelse som en relationel erfaring, der fremmer samskabelse ved at tilbyde optimale rammer for samarbejde og målopfyldelse. Det falder umanerligt godt i hak med Teori U modellen, som den er formuleret af Otte Scharmer. Så det er et ønske, at vi i Landsbylauget bliver ved med at gøre god ledelse som bevirker at vores andelsmiljø (som gerne skulle fortættes så Andelsbyen alias Byen-i- Skyen opstår mange steder J) er sammen om fælles mål, og at vi alle agerer givende med henblik på at lade de fælles værdier få krop.

Så velkommen til at være med i Andelsmiljøet. Sammen kan vi være båret af de kvaliteter, som vi værdsætter og genfinder i hele vækstuniverset. På den måder Andelsbyen en realitet, også selv om den endnu ikke er markant synlig. Drømmen får krop, den spirer frem. Derfra handler det kun om at gøde og vande den, og det er en af grundene til at vi ikke blot kan være virtuelle sammen, det må også blive fysisk. Værdierne i vores liv er værdifulde, både vores egne personlige værdier og vores fælles værdier. De har fortjent at have en bærende plads i vores liv.


Frihed til fælles gavn!